Peter Lundmark

CV i PDF-FORMAT

KORT OM MIN BAKGRUND
——

Våren 2019 fattade jag ett modigt beslut, att följa mitt hjärta och fullt ut fokusera på den egna konsultrollen. Med 23 år i branschen där ledande linjeroller blandats med utmanande konsultuppdrag har förändring tillsammans med kunder givit högst puls och mest glädje.

Från första uppdragen som ERP-konsult hos Volvo Cars till linjeroller som konsultchef, CIO eller HR-chef har centrallinjen senaste 15 åren bestått av rådgivning till CIO, analys eller förändringsprojekt rörande IT-verksamhet. Det ger referensramar där nya teknologier eller operativa modeller snabbt kan tolkas och omsättas till värde för dig som kund.

En optimerad operativ modell för IT är inte lika för alla. Affärskontexten och nuläget sätter ramar inför förändringsarbetet. Globala plattformsleverantörer, samverkan i digitala ekosystem, krav på innovation ska hanteras parallellt med tryggt och säkert nuläge. Talang ska rekryteras och vidareutvecklas. Och teknikledarskapet utmanas från flera håll.

Kan någon tänka sig mer utmanande och spännande områden att jobba med? Därför vill jag tillsammans med dig hitta rätt väg för din organisation.

Jag värdesätter transparens, respekt och samarbete. Drivs av klokhet och handlingskraft, därav mitt företagsnamn.

DISC

Dominance 63%
Influential 36%
Steadiness 69%
Compliance 73%

EXEMPEL KUNDUPPDRAG
——

EXEMPEL LINJEROLLER
——

FRAMTIDA LEVERANSMODELL

Med nytt IT-landskap med krav på kompetensväxling ledde jag arbetet för hur leverans av förvaltning och utveckling skulle ske på nordisk nivå för en IT-verksamhet med nära 400 anställda. Från scenarioanalys till konkreta förslag med Business Case i spannet full outsourcing till utveckling av egen personal.

NYSTART IT-VERKSAMHET

Efter en längre period av liknande förutsättningar och därmed viss stagnation var IT ifrågasatt med turbulens bland personalen samt kvalitetsutmaningar i leverans. Tillsammans med ny CIO ledde jag ett team som stabiliserade nuläget och identifierade åtgärder på kort och lång sikt vilka strukturerades i ett förändringsprogram.

CIO

Etablerade som ny CIO en IT-funktion inför börsintroduktion. Genomförde carve-out från moderbolag, upphandlade och överförde IT-leverans till outsourcingpartner. Utvecklade styrmodell, förvaltning och rekryterade nyckelpersoner för egen förmåga. Genomfört på tid, inom budget med höjd leveranskvalitet.

AGIL TRANSFORMATION

Inför en marknadsreglering var ökad samverkan samt minskad time-to-market för nya tjänster och produkter kritiskt. På uppdrag av VD och CIO gjordes en analys av IT:s operativa modell, design av ny organisation, tillsättning av ny IT-ledning samt bemanning av ett antal interimsroller samt stöd i rekrytering.

ETABLERING IT-STRATEGI

Erkänd aktör i spelbranschen hade behov av samlad digital strategisk riktning inklusive en mer aktiv och strukturerad omvärldsbevakning. Vi lyckades tillsammans få beslut kring mål, vägval, riktning och förutsättningar. En framgångsfaktor var den kommunikativ paketeringen som gör strategin levande och utvecklingsbar.

HR-CHEF

Roll som ytterst ansvarig för humankapitalets utveckling inom konsultbolag med höga krav på kvalitet och tillväxt. HR-chef under ökning från 200 till 400 medarbetare. Utveckling av värdegrund, kontinuerlig förbättringsagenda och ledarutveckling. Ansvar för bolagets traineeprogram under fem års tid.

100-DAGARSPLAN TILL NY CIO

Med en verksamhet i full fart med högt tryck i operation såväl som pågående utvecklingsprogram tog VD hjälp av mig för en effektiv on-boarding av ny CIO. Tillsammans lyckades vi sortera ut framgångsfaktorer, prioriteringar och hur bäst utnyttja styrkor och hantera utmaningar och erfarenhetsgap.

PROJEKT- OCH PROGRAMLEDNING

En stor aktör inom bygg och konstruktion skulle införa ny styrmodell. Jag ledde projektet att konsolidera förändringsbehov inom 13 huvudprocesser och ny ERP-plattform för beslut i ledningsgrupp inklusive hypotes om genomförande och totalt Business Case. Efter beslut agerade jag programledarstöd till kunden.

HEAD OF IT TRANSFORMATION

Interimsroll som ansvarig för managementkonsulter med fokus på IT Management och IT Transformation. Tydliggörande av erbjudande, försäljning, rekrytering och renodling av kompetenser.

ANSTÄLLNINGAR

2019-

Grundare

2009-2019

CIO Advisor
Konsultchef
HR-chef

2007-2009

CIO

2005-2007

CIO

1999-2005

Konsultchef
Projektledare
ERP-specialist

1996-1999

Trainee
ERP-specialist
Delprojektledare

Red Owl AB2019-

Grundare

Forefront Consulting AB2009-2019

CIO Advisor
Konsultchef
HR-chef

Niscayah AB2007-2009

CIO

Securitas Systems AB2005-2007

CIO

Connecta AB1999-2005

Konsultchef
Projektledare
ERP-specialist

ABB1996-1999

Trainee
ERP-specialist
Delprojektledare

UTBILDNING

MBA

Företagsekonomi

Systemvetenskap

Henley Management College

MBA

Mälardalens Högskola

Företagsekonomi

Umeå Universitet

Systemvetenskap